10.03.2020 r. złożenie pisma do Burmistrza

W związku z naszym pismem w sprawie ulg dla osób z niepełnosprawnościami złożonego w dniu 30.01.2020 r. oraz otrzymanym pismem od Burmistrza w dniu 06.03.2020 roku z prośbą o doprecyzowanie – w dniu dzisiejszym złożyliśmy kolejne pismo z odpowiedzią.Tekst poniżej. Mamy nadzieję, że Burmistrz oraz Radni  pozytywnie rozpatrzą naszą prośbę.

10.03.2020 r. spotkanie z radnym Rafałem Górczyńskim

W dniu 10.03.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Rafałem Górczyńskim. Poruszyliśmy tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiliśmy radnemu pisma kierowane do Burmistrza i radnych, zwróciliśmy uwagę na pewne kwestie, które wymagają zmian w naszym społeczeństwie lokalnym. Pan radny zaproponował warsztaty wikliniarskie dla naszych podopiecznych – za co …