„SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” mgr M.Karwacka

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie – pogadanka z seksuologiem, edukatorem seksualnym i jednocześnie pedagogiem specjalnym Panią mgr Moniką Karwacką. Spotkanie to miało się odbyć w zeszłym roku, ale z przyczyn panującej w kraju pandemii dopiero teraz zostało przeprowadzone. Cztery godziny spotkania przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Mamy zainteresowane tematem …