Pisma i odpowiedzi

W dniu dzisiejszym zostały  dostarczone odpowiedzi na  zapytania zadane pisemnie przez Zarząd naszego Stowarzyszenia. Pisma i odpowiedzi poniżej. W tej sprawie zostało również zadane pytanie przez radnego Adama Polańskiego , które przestawiamy poniżej oraz odpowiedź na to pismo w dniu 02.03.2020 r.     W dniu 06.03.2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź …

06.03.2020 r. rozmowa z radnym Łukaszem Chalaszem

W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia spotkał się z kolejnym radnym – Panem Łukaszem Chalaszem. Zarząd przedstawił sprawy, które leżą nam na sercu, zapoznał radnego ze składanymi pismami przez nasze Stowarzyszenie oraz najważniejszymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym środowisku lokalnym. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

06.03.2020 r. spotkanie z radnym Leszkiem Drążkowiakiem

W dniu dzisiejszym Zarząd naszego Stowarzyszenia kontynuował rozmowy z radnymi – pierwsza rozmowa była z radnym Leszkiem Drążkowiakiem. Przedstawiliśmy tematy dotyczące braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, doprecyzowania zmian w Uchwale Rady Miejskiej z 22.02.2020 roku oraz integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem lokalnym. Dziękujemy za poświęcony nam czas.