W dniu 10.03.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Rafałem Górczyńskim. Poruszyliśmy tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiliśmy radnemu pisma kierowane do Burmistrza i radnych, zwróciliśmy uwagę na pewne kwestie, które wymagają zmian w naszym społeczeństwie lokalnym. Pan radny zaproponował warsztaty wikliniarskie dla naszych podopiecznych – za co bardzo dziękujemy 🙂 Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości. Dziękujemy za poświęcony nam czas.