Walne Zebranie Stowarzyszenia 29.02.2024

W dniu 29.02.2024. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na którym zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz nastąpiło jego zatwierdzanie. Zostały poruszone sprawy bieżące, temat szkoleń, spotkań i integracji. Cieszymy się, ze frekwencja na dzisiejszym Walnym Zebraniu dopisała, Po części oficjalnej osoby, które miały pytania mogły wymienić się …