W związku z naszym pismem w sprawie ulg dla osób z niepełnosprawnościami złożonego w dniu 30.01.2020 r. oraz otrzymanym pismem od Burmistrza w dniu 06.03.2020 roku z prośbą o doprecyzowanie – w dniu dzisiejszym złożyliśmy kolejne pismo z odpowiedzią.Tekst poniżej. Mamy nadzieję, że Burmistrz oraz Radni  pozytywnie rozpatrzą naszą prośbę.