W dniu 11.03.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z kolejnym radnym – panem Ryszardem Nowakiem, żeby zwrócić uwagę na to jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie oraz co można byłoby zmienić dla nich zaczynając od naszego lokalnego środowiska. Radny wysunął propozycje współpracy, za którą bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy za poświęcony nam czas.