W dniu 28.02.2023 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia uczestniczył w wyjeździe zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do nowo otwartej placówki Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie.

W wyjeździe brali udział: Wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Dyrektor PCPR Łukasz Nyczkowski, Stowarzyszenie Rodzinka, które prowadzi w Nowym Tomyślu ŚDS – Renata Opala-Prezes, Danuta Miałkas-Wice Prezes oraz p.o kierownika nowotomyskiego ŚDS Michalina Kałuska, Stowarzyszenie KochaMY – Honorata Wieczorek-Prezes, Lidia Ring – Sekretarz, Iwona Maziec – skarbnik, która jednocześnie reprezentowała wraz z p.Wiesławą Stefańczyk Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy PCPR w Nowym Tomyślu. 

Po oficjalnym przywitaniu, które rozpoczął wice starosta nowotomyski Marcin Brambor rozpoczęło się zwiedzanie obiektu.

Funkcję kierownika placówki pełni p. Grzegorz Dolaciński, który oprowadzał i pokazywał jak funkcjonuje nowo otwarta placówka, w której znajdują się pracownie – plastyczna, krawiecka, kuchnia, gdzie samodzielnie przygotowują posiłki  podopieczni oraz mała sala sportowa.

Podczas poczęstunku – przedstawiciele, którzy brali udział w tym spotkaniu mogli wymienić się cennymi uwagami.

Jako przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, które działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami mieliśmy okazję zobaczyć jak działa nowo powstała placówka. Cieszymy się, że w Gminie Wolsztyn udało się wybudować taką placówkę.
Niedawno w Nowym Tomyślu oddano do użytku nowe przedszkole z oddziałami integracyjnymi, z czego bardzo się cieszymy, jednak należy pamiętać, że edukacja osób z niepełnosprawnościami nie kończy się na etapie przedszkolnym czy też szkolnym. Osoby dorosłe z niepełnosprawnością po zakończeniu edukacji szkolnej powinni trafić do innych placówek typu Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) czy Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). Brak miejsc w placówkach zapewniających aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami to problem, który będzie z każdym rokiem narastał.
W Nowym Tomyślu funkcjonuje placówka ŚDS, która  ma 20 członków. Na chwilę obecną jest już lista oczekujących na przyjęcie do tej placówki osób z niepełnosprawnościami, a w najbliższym roku kończy szkołę kolejnych kilka osób. Obecna placówka nie ma możliwości rozbudowy, żeby przyjąć kolejne oczekujące osoby. Liczymy na to, że u nas również powstanie nowy Środowiskowy Dom Samopomocy, z możliwością dalszej rozbudowy, żeby nie zamknąć na przyszłość możliwości dla kolejnych osób.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to należy do kategorii zadań obowiązkowych (obligatoryjnych) zleconych gminie w drodze ustawy.
Powiat Nowotomyski  za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlecił zadanie do prowadzenia ŚDS Stowarzyszeniu Rodzinka, a Gmina oddała w bezpłatne użytkowanie budynek pod działalność tej placówki. Jednak jest to rozwiązanie, które funkcjonuje już od 18 lat, a dorosłych osób z niepełnosprawnościami wciąż przybywa. Stowarzyszenie Rodzinka wystosowało pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie oddania przez gminę Nowy Tomyśl gruntu pod możliwość wybudowania placówki w nowym miejscu na większą ilość osób. Liczymy na to,że znajdzie się odpowiednie miejsce pod taką placówkę. Jako stowarzyszenie, które również w swoim statucie ma działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspieramy wszelkie działania Stowarzyszenia Rodzinka w tym zakresie.
Starostwo Powiatowe niejednokrotnie podkreślało w rozmowach z przedstawicielami obu stowarzyszeń,że jeżeli znajdzie się odpowiedni grunt, to powiat zdobędzie środki na budowę placówki.

Liczymy na to, że problem da się rozwiązać przy wspólnym działaniu osób zainteresowanych oraz organów administracji samorządowej. Placówki tego typu jak WTZ czy ŚDS są placówkami bardzo potrzebnymi, wręcz niezbędnymi do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami. Pokażmy, że i nam leży dobro tych osób na sercu. Trzymamy kciuki, żeby Nowy Tomyśl również  w niedalekiej przyszłości mógł się pochwalić podobną placówką jaka powstała w gminie Wolsztyn.

Poniżej link do artykułu Powiatu Nowotomyskiego dotyczący tak ważnego dla nas tematu.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=573301158162813&id=100064488020475