W dniu 03.03.2023r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na którym zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz nastąpiło jego zatwierdzanie. Zostały poruszone sprawy bieżące, temat szkoleń, spotkań i integracji. Mamy nadzieję, że znajdzie się darczyńca, który wesprze nasze Stowarzyszenie, żeby mogło działać prężnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Cieszymy się, ze frekwencja na dzisiejszym Walnym Zebraniu dopisała, Po części oficjalnej osoby, które miały pytania mogły wymienić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi członkami.