W dniu dzisiejszym tj.20.02.2023 r. odbyło się spotkanie z vice Starostą Marcinem Bramborem oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Łukaszem Nyczkowskim, w którym uczestniczyły – Prezes Stowarzyszenia – Honorata Wieczorek, członek Zarządu – Iwona Maziec oraz członek Stowarzyszenia  – Dorota Kaczmarek.
W spotkaniu zostały poruszone kwestie, które coraz bardziej zasmucają członków naszego Stowarzyszenia, zwłaszcza rodziców osób, które ukończyły już edukację szkolną lub ukończą ją w najbliższym czasie.

Najbardziej nurtującą nas kwestią jest możliwość powstania placówki lub powiększenia obecnie funkcjonującej, do której mogłyby uczęszczać osoby z niepełnosprawnością intelektualną po zakończeniu edukacji szkolnej.

Na terenie Nowego Tomyśla funkcjonuje od lat placówka Środowiskowy Dom Samopomocy – prowadzony przez Stowarzyszenie „Rodzinka”, gdzie obecnie uczęszcza 20 podopiecznych. Niestety pomimo szczerych chęci na tę chwilę nie ma możliwości rozbudowy tej placówki, a lista oczekujących osób na przyjęcie wydłuża się.  Jako Stowarzyszenie, które ma w swoim Statucie działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, jesteśmy zainteresowani projektem wybudowania w nowym miejscu placówki ŚDS z możliwością zapewnienia miejsc większej ilości osób, którym taka placówka jest bardzo potrzebna do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie, tym bardziej , że w niedalekiej odległości od naszego miasta powstają takie placówki. Niepokoi nas  fakt braku możliwości rozbudowy placówki ŚDS w obecnym miejscu w Nowym Tomyślu. W pełni popieramy projekt powstania w nowym miejscu placówki, która będzie miała możliwość dalszej rozbudowy w późniejszych latach.

Kolejnym tematem poruczonym w dzisiejszym spotkaniu była możliwość rozbudowy placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grońsku – jednakże, dla osób już oczekujących z Nowego Tomyśla lub bliskich okolic, największym problemem jest  dowóz uczestników do placówki.

Bardzo DZIĘKUJEMY  Panu vice staroście – Marcinowi Bramborowi oraz Panu Dyrektorowi Łukaszowi Nyczkowskiemu za poświęcony nam czas, wytłumaczenie struktury działania poszczególnych placówek i wyrażenia chęci pomocy prowadzącej do powstania dodatkowych miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w obu placówkach.
Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie prowadziło już rozmowy w poprzednich latach, również z-cą Burmistrza Nowego Tomyśla p. Grażyną Pogonowską a tej sprawie. Mamy nadzieję, że rozmowy będą dalej kontynuowanie i przy współpracy Gminy i Starostwa w Nowym Tomyślu powstaną nowe wolne miejsca dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

A tak wspomniał o tym spotkaniu Powiat Nowotomyski:

https://www.facebook.com/photo?fbid=567677132058549&set=a.441890744637189

Pani Iwona Maziec jest również członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy PCPR w Nowym Tomyślu. W dniu dzisiejszym uczestniczyła również w spotkaniu tej Rady. Cieszymy się, ze jako członek naszego Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady.

https://www.facebook.com/photo?fbid=567674425392153&set=a.441890744637189