21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To także Światowy Dzień Zespołu Downa, nazywany inaczej Dniem Kolorowej Skarpetki. „Święto” obchodzone jest na całym świecie od 2006 roku i jest uznawane za wyraz wsparcia dla osób z zespołem Downa i akceptacji dla ich odmienności.

Celem akcji  w tym dniu „Załóżmy różne skarpetki” jest szerzenie wiedzy na temat Zespołu Downa .

Dlaczego skarpetki nie do pary?
Chromosomy mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma zachęcić ludzi do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji. Z tej okazji wszyscy zakładamy dzisiaj skarpetki nie do pary na znak solidarności i szacunku dla osób z Zespołem Downa.
 
Co to jest trisomia 21?
Trisomia 21, czyli oficjalna nazwa medyczna Zespołu Downa, polega na tym, że w 21 parze chromosomów występuje trzeci dodatkowy chromosom lub jego fragment.( nie do pary).
 
Kolorowe skarpetki, które tego dnia zakładamy są wyrazem TOLERANCJI – mają pokazywać, że dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa zmagają się z odmiennością w stosunku do reszty społeczeństwa, a skarpetki nie do pary symbolizują  niedopasowanie społeczne i genotypowe, jednocześnie pokazując, że mimo różnic osoby te są radosnymi i pełnymi życia ludźmi, którzy chcą być po prostu KOCHANI 🙂
A oto nasi milusińscy – Czy dorośli, czy mali, wszyscy są  wspaniali 🙂
Dzisiaj jest ich święto – dlatego życzymy im jak najwięcej uśmiechniętych dni.


 

   

Nasze Stowarzyszenie wspiera wszystkie osoby z Zespołem Downa, a tak w tym dniu solidaryzuje się z nimi..
 
 
a tak wyglądało to w poprzednich latach  – zapraszam do relacji na naszej stronie 🙂