Aktualnie w Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. W drugim etapie płaca minimalna wzrośnie 1 lipca 2023 roku do 3600 zł brutto.Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ten postulat. Prace w Sejmie nad projektem mają się odbyć zgodnie z procedurą, tak jak w przypadku każdego innego obywatelskiego projektu.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje:

1) renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

2) renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

Wysokość renty socjalnej jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł (1445 zł netto) – jest to kwota wypłacana co miesiąc. w 2022 renta socjalna wynosiła 1338,44 zł brutto.(1217,98 zł ).

Jako Stowarzyszenie mające w swoim statucie działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin rozumiemy w pełni potrzeby takich osób i wspieramy protest.