W dniu  30.01.2019 roku o g.16:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy hotelu Kopernik w Nowym Tomyślu odbyło się zebranie założycielskie , na którym  Członkowie Założyciele powołali Uchwałą do istnienia Stowarzyszenie , którego pełna nazwa brzmi : Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY, zatwierdzili logo Stowarzyszenia  oraz wybrali Zarząd.

W głosowaniu jawnym na Prezesa Stowarzyszenia KochaMY wybrano : Panią  – Honoratę Wieczorek, na Sekretarza Panią – Justynę Nowotnik, a na Skarbnika Panią – Iwonę Maziec.

Na 1 Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia – przyjęto w poczet Stowarzyszenia KochaMY nowych członków oraz uchwalono Rozporządzenie dotyczące przepisów wewnętrznych działania Stowarzyszenia.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy na owocną współpracę wszystkich członków Stowarzyszenia.