Informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia KochaMY w dniu 04.02.2019 r. złożył dokumenty do wpisu  naszego Stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu. W dniu 22.02.2019 r. nasze Stowarzyszenie uzyskało wpis do ewidencji pod Nr 9.