W dniu dzisiejszym Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z senatorem Libickim. Poruszone zostały różne  tematy m.in.:

– czas odprowadzanych składek przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne,

– braku gwarancji najniższej emerytury w razie śmierci osoby z niepełnosprawnością dla jej opiekuna

– brak zasiłku pogrzebowego dla rodzica samotnie wychowującego osobę z niepełnosprawnością po jej śmierci

– braku adnotacji przy osobach  ubezwłasnowolnionych, żeby ochronić je przed ,np. wzięciem kredytu na nie

– utworzenia w przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rozmowa przebiegła w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że tematy nurtujące środowisko osób z niepełnosprawnością nie pozostaną obojętne i z pomocą senatora uda się coś zmienić na lepsze w tych tematach.

Nurtujące nas tematy zostały ujęte w piśmie, które otrzymał od nas senator Libicki. Mamy nadzieję, ze coś się ruszy w tym temacie.