W dniu dzisiejszym, tj.15.06.2021 roku przedstawiciele Stowarzyszeń działających na rzecz osób z  niepełnosprawnością i ich rodzin na terenie gminy Nowy Tomyśl  – Pani Renata Opala – Prezes Stowarzyszenia „Rodzinka” oraz Pani Honorata Wieczorek – Prezes Stowarzyszenia KochaMY zostali  zaproszeni na prośbę Pana Burmistrza – na rozmowę do Urzędu Miejskiego. Niestety w spotkaniu tym, nie uczestniczył Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, ale w jego imieniu w spotkaniu brała udział z-ca Burmistrza Pani Grażyna Pogonowska oraz Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Pani Marzena Kortus.

Przedstawiciele Stowarzyszeń otrzymali wyczerpujące pisemne odpowiedzi. Nie zostały jednak wyjaśnione  do końca wszystkie poruszone wcześniej w pismach tematy.

ad.1 pismo z dnia 29.01.2020 r. dotyczące możliwości utworzenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przy budynkach pożytku publicznego oraz na ul. Piłsudskiego.

Odnosząc się do wcześniejszej interpelacji w tej sprawie radnej Pani Krystyny Wilkoszarskiej z dnia 31.08.2020r., która to otrzymała odpowiedź w dniu 17.09.2020 roku:

Na ulicy Piłsudskiego po przebudowie nie ma ani jednego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, chociaż znajduje się tam Poczta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, z których to instytucji mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. W odpowiedzi czytamy, że nie ma możliwości wykonania dodatkowych miejsc dla osób z niepełnosprawnością – zaznaczam, że nie mówimy o dodatkowych miejscach, tylko o jakimkolwiek miejscu na tej ulicy dla osób z niepełnosprawnością.
W dzisiejszej odpowiedzi możemy przeczytać jak przelicza się ilość miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością i gdzie one się znajdują na terenie Nowego Tomyśla (70 miejsc, np. przy Urzędzie Miejskim 1 miejsce, przy PKO – 2 miejsca) -na tej liście nie ma ujętych instytucji, które zostały wymienione w naszym piśmie, np. Ośrodek Pomocy Społecznej – brak miejsc, Nowotomyski Ośrodek Kultury – brak miejsc, Biblioteka Publiczna – 1 nowe miejsce parkingowe – proszę zwrócić uwagę na to,że przed wjazdem widnieje znak ZAKAZ WJAZDU ( nie dotyczy osób upoważnionych) – nie ma interpretacji, kto może skorzystać z tego miejsca parkingowego przy powyższym znaku.

ad.2 dotyczy pisma z dnia 28.01.2020 r. (Stowarzyszenie KochaMY) oraz z dnia 29.01.2020 r. (Stowarzyszenie „Rodzinka”) , a także interpelacji radnego Adama Polańskiego z lutego 2020 r. dotyczącej naszych pism – o możliwości korzystania z bezpłatnych biletów wstępów dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z gminy Nowy Tomyśl, w tym również ½ odpłatności za bilet dla opiekuna takiej osoby na imprezy kulturalne organizowane w gminie Nowy Tomyśl oraz do różnych Instytucji Kulturalnych zlokalizowanych w gminie Nowy Tomyśl po doprecyzowaniu odpowiedzi z dnia 09.03.2020 r. na pismo z dnia 28.02.2020r.

„W Nowym Tomyślu istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z wydarzeń organizowanych przez Nowotomyski Ośrodek Kultury / pakiet zaproszeń na spektakle, koncerty, widowiska dla dzieci/”

Z całym szacunkiem do pracy Pani Dyrektor NOK-u i jej dobrego serca oraz pomocy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w naszym Stowarzyszeniu jest ok.50 członków z niepełnosprawnością, dodatkowo licząc po jednym opiekunie dla  takiej osoby, to daje nam ok.100 osób. Oczywiście jednocześnie nie będzie chciało brać udział 100 osób, ale gdyby się zdarzyło, że chociaż 30 osób chce wziąć udział, to NOK nie zapewni tyle bezpłatnych wejść na dane wydarzenie, dlatego jako przedstawiciele Stowarzyszenia KochaMY wystąpiliśmy o uregulowanie tej kwestii w Regulaminie lub Uchwale czy Rozporządzeniu, żeby każda osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun, jeżeli będą mogli i chcieli uczestniczyć w danym wydarzeniu, mogliby zakupić bilet ze zniżką, o którą wnioskowaliśmy. W dzisiejszym piśmie, nie otrzymaliśmy na to odpowiedzi, pomimo innych  informacji ( nie dotyczących żadnego z naszych pism). Dziękujemy Pani Beacie Baran, za możliwość korzystania z sali na spotkania Stowarzyszenia KochaMY, które nie ma własnego miejsca na takie spotkania (siedzibą Stowarzyszenia jest adres prywatny), a są one potrzebne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, żeby wymienić się różnymi informacjami oraz na przeprowadzenie Walnego Zebrania na 50 osób,a także możliwość spotkania z tytułu różnych okazji organizowanych dla osób z niepełnosprawnością, np. Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Zespołu Downa, obchody Dnia Godności.

Dziękujemy również Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i Pani Dyrektor Lucynie Kończal-Gnap za to, że działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami inwestując w różne rozwiązania ułatwiające korzystanie dla osób z niepełnosprawnością.

Odnosząc się do bezpłatnych biletów wstępu do ZOO w Nowym Tomyślu – otrzymaliśmy informację, że Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.01.2017 roku  uprawniona jest : „dzieci, młodzież oraz osoby powyżej 16 roku życia niepełnosprawne wraz z opiekunami”. Jednakże w Regulaminie ZOO nie znalazły się te uregulowania, jak również na stronie internetowej ZOO cennik nie zawiera tej regulacji ( Grudzień 2019). https://www.zoonowytomysl.pl/zmian-cen-biletow/


Rozumiemy, że osoby z niepełnosprawnością i ich opiekun są zwolnione z opłat, ale jak mają zakupić odpowiedni bezpłatny bilet, żeby wejść do ZOO skoro stoi tam automat, który nie ma takiej możliwości?

Inaczej ma się kwestia dotycząca bezpłatnego korzystania  z lodowiska. Otrzymaliśmy w dzisiejszym piśmie odpowiedź z informacją, że Rada Miejska w dniu 29 kwietnia 2021 roku podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na osiedlu Północ 25. ( brak wpisu na stronie ).

Według wcześniejszej Uchwały osoby z niepełnosprawnością nie zostały uwzględnione :

Zostało to zmienione w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Pragniemy zwrócić uwagę, że osoby z niepełnosprawnością same nie będą, ani nie powinny bez opiekuna korzystać z tego typu obiektów.
W uchwale zostały ujęte tylko osoby z niepełnosprawnością  (za co bardzo dziękujemy) jednakże opiekunowie nadal muszą pokrywać 100% wartości biletu.

Nadal nie uzyskaliśmy odpowiedzi w sprawie zniżek dla osób z niepełnosprawnością za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, takie zniżki mają otrzymać rodziny wielodzietne.

Dziękujemy władzom Gminy Nowy Tomyśl za to, że wspierają osoby z  niepełnosprawnościami,cieszymy się, że Stowarzyszenie”Rodzinka” (zrzesza 20 osób dorosłych z niepełnosprawnościami) otrzymuje pomoc od gminy Nowy Tomyśl, która pomaga w dalszym rozwoju i integracji osób z niepełnosprawnościami.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w niedalekiej przyszłości osoby z niepełnosprawnościami kończące edukację szkolną zostaną w domach, gdyż nie będą miały możliwości uczęszczania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu (prowadzącego przez Stowarzyszenia „Rodzinka”) ze względu na ograniczoną ilość miejsc – 20 osób, która jest całkowicie obsadzona. Na ten moment – zgodnie z uzyskanymi dzisiaj informacjami – nie ma możliwości na powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w najbliższej przyszłości na terenie gminy Nowy Tomyśl, co nas bardzo zasmuciło. Mamy jednak nadzieję na wsparcie Gminy w dążeniu do powstania takiej placówki.

Cieszymy się, że Gmina Nowy Tomyśl wspomaga osoby z niepełnosprawnościami dofinansowując realizację zadań ( np. Stowarzyszenie „Rodzinka”, Polski Związek Niewidomych, Nowotomyskie Stowarzyszenie”Amazonki”). Liczymy na wsparcie gminy dla naszego Stowarzyszenia i współpracę na dalsze działania związane z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzin.

ad.3 dotyczące pisma z dnia 05.05.2020 r.  – składam sprostowanie co do omyłkowej daty – wdarł się błąd  – poprawna data pisma 05.05.2021r.
Pismo złożone w dniu 05.05.2021 r.

Poniżej dla osób, które chciałyby zapoznać się z wcześniejszymi pismami i zapytaniami:

https://kochamy.org.pl/pisma-gmina-nowy-tomysl/

Cała treść pisma  z dnia 15.06.2021 r. w odpowiedzi na pisma : 28/29.01.2020 r. oraz pisma przypominającego z dnia 05.05.2021r.