Grafika zapożyczona z Internetu mówi tak wiele.

To nie dzieci oceniają- tylko dorośli.

To dorośli dają przykład swoim dzieciom, swoim zachowaniem oraz słowami kształtując światopogląd w dalszym życiu swoich dzieci.

Nie omijajmy osób niepełnosprawnych – podajmy im pomocną dłoń , nieraz wystarczy tylko UŚMIECH, on nic ni kosztuje, a tak wiele znaczy…

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Powinniśmy pamiętać o takich osobach przez cały rok, ale dzisiejsze święto to dobra okazja, by zwrócić uwagę na to, że  społeczeństwo tworzymy my wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia czy sprawności.

Niepełnosprawność – brak możliwości samodzielnego zapewnienia sobie normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Integracja – w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

Tolerancja – jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

Akceptacja – uznanie czegoś, aprobata, potwierdzenie czegoś, pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić, uznanie czyichś cech postępowania za zgodne z oczekiwaniami, a także formalna zgoda na jakieś działania, zwykle wyrażona podpisem na odpowiednim dokumencie i niekoniecznie wynikająca z ich pozytywnej oceny, także wyrażenie zgody przez osobę uprawnioną dla sposobu załatwienia sprawy lub aprobatę.

Szacunek – jeśli mamy do kogoś szacunek, to uważamy go za osobę dobrą, wartościową, mądrą itp. i okazujemy mu to; jeśli mamy do czegoś szacunek (wartości, działań itp.), to chronimy to lub doceniamy.

Zrozumienie -Dialog to sposób komunikacji, który koncentruje się na zrozumieniu innych, a nie na próbie przekonania do swoich racji. Jest to  proces, w którym podchodzimy do drugiego jako istoty ludzkiej z jej potrzebami i uczuciami. W dialogu status, pozycja i pochodzenie nie mają  żadnego znaczenia. Próba zrozumienia innych to uznanie drugiego jako osoby. Zrozumienie drugiego pozwala na budowanie trwałych relacji, które tworzą społeczeństwa.

„BOGACTWEM CZŁOWIEKA JEST UŚMIECH, PRZYJAZNY GEST, POGODNE SŁOWO – A NIE WARTOŚCI MATERIALNE.”

                                                                                                                                                                       Phil Bosmans

Przemyślmy w tym dniu szczególnym dla osób z niepełnosprawnościami nasze postępowanie względem takich osób, dajmy przykład swoim dzieciom – przyszłości naszego społeczeństwa, żebyśmy mogli świadomie używać słów: Tolerancja, Akceptacja, Integracja, Szacunek, Zrozumienie  – DZIĘKUJĘ.