Renta socjalna dla osób całkowicie niezdolnych do pracy – protest opiekunów

Aktualnie w Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. W drugim etapie płaca minimalna wzrośnie 1 lipca 2023 roku do 3600 zł brutto.Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej …