W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia spotkał się z kolejnym radnym – Panem Łukaszem Chalaszem. Zarząd przedstawił sprawy, które leżą nam na sercu, zapoznał radnego ze składanymi pismami przez nasze Stowarzyszenie oraz najważniejszymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym środowisku lokalnym. Dziękujemy za poświęcony nam czas.