W dniu 12.03.2020 r. Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Adamem Szoferem. Zapoznał  radnego ze złożonymi przez Stowarzyszenie pismami, problemami związanymi z osobami z niepełnosprawnościami i ich funkcjonowania w społeczeństwie. Poruszony został również temat powstania w przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mamy nadzieję, że spotkanie wyjaśniło parę kwestii dotyczących osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy za poświęcony nam czas.