W dniu 29.02.2024. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na którym zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz nastąpiło jego zatwierdzanie. Zostały poruszone sprawy bieżące, temat szkoleń, spotkań i integracji.

Cieszymy się, ze frekwencja na dzisiejszym Walnym Zebraniu dopisała, Po części oficjalnej osoby, które miały pytania mogły wymienić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi członkami.

Mamy nadzieję, że znajdą się darczyńcy, którzy wesprą nasze Stowarzyszenie, żeby mogło działać prężnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a wsparcie jest potrzebne, żeby cokolwiek działo się dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na terenie powiatu nowotomyskiego i naszej gminy.