Zarząd naszego Stowarzyszenia otrzymał zaproszenie do spotkania z przedstawicielami Lewicy, którzy zaoferowali swoją pomoc po przeczytaniu artykułu o braku odpowiedzi  na kierowane pisma ( skan pism we wpisie z dnia 5 maja 2021r. na stronie Stowarzyszenia https://kochamy.org.pl/).

Dariusz Standerski Dyrektor programowy Lewicy, Adam Boch – Asystent społeczny Lewicy, Magdalena Kucharczyk działaczka Lewicy w Grodzisku Wlkp.  oraz Dominik Ratajczak – Młoda Lewica Grodzisk Wlkp., spotkali się z przedstawicielkami Zarządu naszego Stowarzyszenia  Honoratą Wieczorek (Prezesem) oraz Lidią Ring (Sekretarzem).

Przedstawiciele Lewicy zapoznali się wcześniej z wystosowanymi przez Stowarzyszenie KochaMY oraz Rodzinka pismami kierowanymi do Burmistrza Nowego Tomyśla – pozostawionych bez odpowiedzi przez przeszło rok. W dniu dzisiejszym zaoferowali swoją pomoc w postulatach zawartych w tych pismach. W rozmowie zostały poruszone tematy, które dotyczą opiekunów osób z niepełnosprawnością, braku zagwarantowanej emerytury przez Państwo, braku wypłaty zasiłku pogrzebowego ( po zaprzestaniu opłacania składek emerytalno-rentowych przez odpowiednie placówki), braku placówek do opieki wytchnieniowej, braku uwzględnienia w Regulaminach placówek działających na terenie gminy Nowy Tomyśl ulg dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów itp.
Zarząd Stowarzyszenia KochaMY przekazał pisemną prośbę o wniesienie poprawek do odpowiednich ustaw dotyczących osób z niepełnosprawnością. Rozumiemy, że takie zmiany mogą potrwać latami, ale mamy nadzieję, że przy współpracy różnych osób jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na te aspekty, które nie zostały ujęte w obowiązujących ustawach, a są dla opiekunów osób z niepełnosprawnością bardzo ważne.

Rozmowy dopiero się rozpoczęły, ale mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie postulatów i dalszą współpracę. DziękujeMY.