W miesiącu X.2019 roku Zarząd Stowarzyszenia podejmował rozmowy z radnymi Gminy Nowy Tomyśl oraz z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych , Dyrektorem PCPRu Łukaszem Nyczkowskim, Dyrektorem NOKu Beatą Baran, Dyrektorem OSIRu Arturem Łozińskim oraz Kierownikiem d/s sportu p. Tomaszem Radwanem w celu naświetlenia celów Statutowych naszego Stowarzyszenia, integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, współdziałania szkół w wolontariacie, miejscem pod Warsztaty Terapii Zajęciowej, naświetleniem problemów, z którymi muszą radzić sobie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Miesiąc ten był pełen rozmów, które mamy nadzieję zaowocują współpracą z naszym Stowarzyszeniem na przyszłość. Wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.