Zarząd Stowarzyszenia przyjął zaproszenie do programu „Mali Mistrzowie” Józka Targosza.  W programie wraz z Zarządem wzięła udział   jedna z mam wychowująca syna z niepełnosprawnością ruchową. W rozmowie chcieliśmy zwrócić uwagę na  sprawy, z którymi na co dzień borykają się rodzice wychowujący osoby z  różną niepełnosprawnością – oczywiście zakres tych spraw jest bardzo szeroki i nie wszystkie poruszyliśmy.

Dla osób, które nie mają w swoim najbliższym otoczeniu osób z niepełnosprawnością,  wiele rzeczy nie wydaje się być tak ważne. Mamy nadzieję,że  po wysłuchaniu głosu opiekunów wychowujących osoby z niepełnosprawnością, uda się spojrzeć na te sprawy zupełnie inaczej.

Staraliśmy się zwrócić uwagę na :

 • możliwość powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Nowy Tomyśl , gdyż w niedalekiej przyszłości ilość osób z niepełnosprawnością kończących edukację zwiększy się i takie osoby nie będą miały możliwości uczestniczenia w różnych zajęciach ze względu na brak miejsc w istniejących  placówkach, a takie uczestnictwo jest dla nich jak najbardziej wskazane
 • brak integracji ze społeczeństwem lokalnym i sposób traktowania osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów z szacunkiem
 • możliwość obchodzenia uroczyście tylko jednego dnia dla wszystkich osób z niepełnosprawnością wraz z integracją społeczeństwa lokalnego 9 np. 05.05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), nie rozdzielając niepełnosprawności  na Zespół Downa (21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa) , czy Autyzm ( 2.04 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu), o których tak jest głośno, ale pamiętając o innych równie ważnych chorobach u osób z niepełnosprawnością, o których się nie mówi
 • powstania na naszym terenie ośrodka Opieki wytchnieniowej, z której będą mogli skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnością
 • problemy pojawiające się po śmierci osoby z niepełnosprawnością dla jej opiekunów, którzy nie nabędą praw do emerytury – Państwo zapewnia takie emerytury osobom, które wychowały 4 dzieci, a które w przyszłości będą mogły pomóc swoim rodzicom, a nie zapewnia takiego wsparcia opiekunom osób z niepełnosprawnością, którzy musieli zrezygnować z podjęcia pracy, żeby opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, którzy w przyszłości nie będą w stanie im pomóc
 • możliwość wyboru miejsca w placówce , w której mogłaby zostać umieszczona osoba z niepełnosprawnością,  po śmierci jej opiekuna jeszcze za życia opiekuna
 • problemy z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością ( zbyt mała ilość lub ich brak ) przy różnych instytucjach
 • problemy z korzystania z wind dla osób z niepełnosprawnością ( nie zawsze są one ogólnodostępne  )
 • brak ulg dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w różnych instytucjach na terenie gminy Nowy Tomyśl, które funkcjonują w różnych miastach
 • brak dostępnej rehabilitacji i stymulacji w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością
 • brak możliwości uczestniczenia w szkoleniach tematycznych dla opiekunów wychowujących osobę z niepełnosprawnością ( np. pogadanki z seksuologiem, tak ważne w okresie dojrzewania tych osób, tematy w ujęciu prawnym związane z ubezwłasnowolnieniem itp.)

PAMIĘTAJMY, że niepełnosprawność to wielka niewiadoma. Nawet w tym samym symbolu choroby, funkcjonowanie osób różni się bardzo mocno – od wysokiego funkcjonowania do bardzo niskiego. Nie można traktować wszystkich tak samo, tylko podejść indywidualnie do każdego przypadku.

WAŻNE jest również rozgraniczenie tego czy osoba z niepełnosprawnością posiada obniżoną sprawność intelektualną czy też funkcjonuje w normie intelektualnej. Wiele czynników wpływa na funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością, dlatego tak ważna jest TOLERANCJA , AKCEPTACJA i INTEGRACJA z osobami zdrowymi. OTWÓRZMY SIĘ – na osoby z niepełnosprawnością, one chcą być tak samo kochane, jak każdy z nas.

Bardzo DZIĘKUJEMY za zainteresowanie naszymi problemami oraz za możliwość ich poruszenia Panu Józkowi Targoszowi i Pani Beacie Baran, która  wspiera nasze Stowarzyszenie, dając możliwość korzystania z NOK oraz możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach dla mam i osób z niepełnosprawnością, co jest dla nas bardzo ważne.

Stowarzyszenie KochaMY korzystając z okazji, pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim darczyńcom, instytucjom, firmom oraz ludziom dobrej woli, za ich bezinteresowną pomoc, wsparcie i zaangażowanie. Dzięki nim nasze Stowarzyszenie może realizować swoje cele na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

ZAPRASZAMY do obejrzenia filmiku  i prosimy o wyrozumiałość,gdyż stres przed nagraniem zrobił swoje.:

https://www.youtube.com/watch?v=P6fZRznyaMI