Witam, jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu 09.07.2020 r. Starosta Andrzej Wilkoński powołał na 4-letnią kadencję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkiem tej Rady została wcześniej wybrana przez nasze Stowarzyszenie  z naszego Zarządu – Pani Iwona Maziec, której SERDECZNIE GRATULUJEMY, życząc owocnej współpracy.

Na 4-letnią kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołani zostali:

Emilia Jarczyńska – Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Nowym Tomyślu,
Iwona Maziec – Członek Zarządu Stowarzyszenia KochaMy,
Wiesława Stefańczyk – Członek Stowarzyszenia Rodzinka,
Zenon Matuszczak – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu,
Bartosz Gołek – Prezes Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami
opiniodawczo-doradczymi. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
– Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.
– Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. – Ocena realizacji programów.
– Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.