11.03.2020 r. spotkanie z radnym Ryszardem Nowakiem

W dniu 11.03.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z kolejnym radnym – panem Ryszardem Nowakiem, żeby zwrócić uwagę na to jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie oraz co można byłoby zmienić dla nich zaczynając od naszego lokalnego środowiska. Radny wysunął propozycje współpracy, za którą bardzo jesteśmy wdzięczni. …

10.03.2020 r. złożenie pisma do Burmistrza

W związku z naszym pismem w sprawie ulg dla osób z niepełnosprawnościami złożonego w dniu 30.01.2020 r. oraz otrzymanym pismem od Burmistrza w dniu 06.03.2020 roku z prośbą o doprecyzowanie – w dniu dzisiejszym złożyliśmy kolejne pismo z odpowiedzią.Tekst poniżej. Mamy nadzieję, że Burmistrz oraz Radni  pozytywnie rozpatrzą naszą prośbę.

10.03.2020 r. spotkanie z radnym Rafałem Górczyńskim

W dniu 10.03.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Rafałem Górczyńskim. Poruszyliśmy tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiliśmy radnemu pisma kierowane do Burmistrza i radnych, zwróciliśmy uwagę na pewne kwestie, które wymagają zmian w naszym społeczeństwie lokalnym. Pan radny zaproponował warsztaty wikliniarskie dla naszych podopiecznych – za co …

Pisma i odpowiedzi

W dniu dzisiejszym zostały  dostarczone odpowiedzi na  zapytania zadane pisemnie przez Zarząd naszego Stowarzyszenia. Pisma i odpowiedzi poniżej. W tej sprawie zostało również zadane pytanie przez radnego Adama Polańskiego , które przestawiamy poniżej oraz odpowiedź na to pismo w dniu 02.03.2020 r.     W dniu 06.03.2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź …

06.03.2020 r. rozmowa z radnym Łukaszem Chalaszem

W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia spotkał się z kolejnym radnym – Panem Łukaszem Chalaszem. Zarząd przedstawił sprawy, które leżą nam na sercu, zapoznał radnego ze składanymi pismami przez nasze Stowarzyszenie oraz najważniejszymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym środowisku lokalnym. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

06.03.2020 r. spotkanie z radnym Leszkiem Drążkowiakiem

W dniu dzisiejszym Zarząd naszego Stowarzyszenia kontynuował rozmowy z radnymi – pierwsza rozmowa była z radnym Leszkiem Drążkowiakiem. Przedstawiliśmy tematy dotyczące braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, doprecyzowania zmian w Uchwale Rady Miejskiej z 22.02.2020 roku oraz integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem lokalnym. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

05.03.2020 r. Spotkanie z okazji zbliżającego się 8 marca

W dniu 05.03.2020 roku po Walnym Zebraniu – chętne Panie z naszego Stowarzyszenia spotkały się, aby świętować zbliżający się Dzień Kobiet. Dziękujemy tym, którzy mogli być tam z nami, żałując, że nie wszyscy mogli skorzystać. Wieczór minął w sympatycznej atmosferze. Wiemy, ze naszym mamom jest potrzebna chociaż chwila – gdzie …

05.03.2020 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 05.03.2020 roku odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Frekwencja dopisała. Najważniejszym tematem Walnego Zebrania była zatwierdzenie Uchwałą Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Zostały również poruszone bieżące tematy. To dopiero rok działalności naszego Stowarzyszenia, ale mamy nadzieję, że kolejny będzie jeszcze bardziej owocny w działania. Dziękujemy za tak …