Dzień dzisiejszym był dniem smutku i zadumy. Nasze Stowarzyszenie pożegnało Samuela. Choć jego droga była kręta, zapamiętamy go z jego szczerym uśmiechem. Nie ma słów, by wyrazić smutek, który pozostał.Jednak Samuel jest z nami dopóki w naszych sercach jest pamięć o nim.