2 kwietnia przekazujemy podpisy pod petycją „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice wręczą je minister Rafalskiej. Udostępnij petycję i pomóż  zebrać sto tysięcy podpisów!

Nasze Stowarzyszenie wspiera inicjatywę i w tym dniu łączy się z osobami składającymi petycję. Osoby chętne mogą poprzeć petycję  w linku poniżej.

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Premier_Mateusz_Morawiecki_i_Minister_Elzbieta_Rafalska_Nie_zamykajmy_doroslych_z_niepelnosprawnoscia_w_czterech_scianac/

„Postulaty kongresowego centrum „Chcemy całego życia!”

Osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć prawo do niezależnego, w pełni wartościowego życia, aby mogły rozwijać swój potencjał i dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Ich rodziny i opiekunowie powinni otrzymać kompleksowe wsparcie, które zapewni im godność i dobrostan psychiczny, oraz pozwoli godzić opiekę z pracą zawodową i żyć pełnią życia.

Dla osób z niepełnosprawnościami chcemy:

 1. prawa do adekwatnej diagnozy, opinii i opieki medycznej oraz do bezpłatnej edukacji dostosowanej do ich możliwości i potrzeb;
 2. prawa do uczestnictwa w podejmowaniu wszelkich decyzji ich dotyczących, także za pośrednictwem reprezentantów;
 3. godnej opieki w dotychczasowym środowisku w przypadku śmierci opiekuna lub choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki;
 4. prawa do samodzielnego zamieszkania w warunkach uwzględniających szczególne potrzeby i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności;
 5. prawa do aktywności zawodowej, wykluczającej dyskryminację i stereotypy;
 6. prawa do godnej opieki zdrowotnej oraz rodzicielstwa;
 7. nowoczesnego systemu opieki środowiskowej;
 8. kompleksowej Strategii Inkluzji Społecznej.

Dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami chcemy:

 1. programu wsparcia całych rodzin – zapewnienia najbliższym członkom rodziny (rodzicom, opiekunom, rodzeństwu) nieodpłatnej pomocy psychologicznej, poradnictwa w zakresie opieki oraz opieki wytchnieniowej;
 2. zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki długoterminowej;
 3. ujednolicenia systemu świadczeń pieniężnych należnych opiekunom, w tym zniesienia uzależnienia wysokości świadczeń od wieku utraty samodzielności przez ich podopiecznych.

Chcemy całego życia!