Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako Dzień Godności osób niepełnosprawnych ( fr. ) Rendez-vous de la Dignité (Spotkanie z godnością).
WSPIERAMY !!!

Obchody w Nowym Tomyślu tego bardzo ważnego dnia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w Nowym Tomyślu odbędą się 17.05.2022 r. – po raz pierwszy w Sękowie.
To dzień podkreślający równe prawa każdego człowieka, ZWŁASZCZA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. To także – od 1999 roku – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Niepełnosprawność intelektualna jest terminem stosunkowo młodym, który zastąpił  określenia „niedorozwój umysłowy”, „upośledzenie umysłowe”. 

Praktyka pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do najbardziej narażonej na dyskryminację grupy społecznej.

Tymczasem osoby te, mają takie same potrzeby, tak samo odczuwają, mają marzenia, uczą się, rozwijają, nawiązują przyjaźnie. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i przyjąć właściwe, sprzyjające im postawy, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne oraz konkretne działania, są czynnikami niezbędnymi do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.
Zastanówmy się w tym dniu – jak MY  – jako osoby traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i czy jesteśmy w stanie coś zmienić …..

Poniżej  zdjęcia naszych wspaniałych dzieci : )

filip

Zdjęcie 1 z 40