W piątek 07.06.2019 r. odbyło się 3 Walne Zebranie. Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia przyjęli rezygnację ze stanowiska Sekretarza p. Justyny Nowotnik oraz wybrali nowego Sekretarza, którym została p. Lidia Ring.
Zostało  wykluczonych trzech członków Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu ze względu na brak  wpłat składek członkowskich powyżej 3 m-ca, a jeden członek Stowarzyszenia został wykluczony Uchwałą całego Stowarzyszenia ze względu na działanie na szkodę Stowarzyszenia oraz osoby reprezentującej Stowarzyszenie.
W związku z niemiłą sytuacją – Votum ufności dla Prezesa 40 głosów + 9 = 49 głosów ZA, 0 przeciw, 1 wykluczony z głosowania oraz 9 osób nieobecnych – nie oddało żadnego głosu, w związku z wcześniejszą informacją, głos zaliczony ZA.
Nastąpiło również podsumowanie i rozliczenie Pikniku Integracyjnego naszego Stowarzyszenia.
Została ustalona wstępna data zakończenia roku szkolnego z ogniskiem. Dalsze informacje na grupie Stowarzyszenia.