W dniu dzisiejszym Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się na rozmowie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Panem Markiem Nyćkowiakiem. Rozmowy dotyczyły osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania w społeczeństwie lokalnym, braku integracji tych osób ze społeczeństwem, możliwości powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w przyszłości na terenie gminy Nowy Tomyśl oraz domu opieki wytchnieniowej. Tematem rozmów również była możliwość pogadanek w szkołach średnich – przybliżenia tematu niepełnosprawności oraz możliwości współpracy wolontariatu młodzieży ze szkół średnich z osobami z niepełnosprawnościami.Dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.