W dniu dzisiejszym Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Rafałem Tabaczyńskim. Rozmowa była konkretna, ale przebiegła w miłej atmosferze, a dotyczyła tematów nam bliskich, czyli funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie lokalnym i  ich integracji, złożonych przez nas pism w sprawie ulg na bilety wstępów. Został również poruszony temat parkowania osób niepełnosprawnych na tzw. niebieskich kopertach. Dziękujemy za poświęcony nam czas.