W dniu 10.10.2019 r. o g.11:00 W Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków naszego Stowarzyszenia. Na spotkaniu zostały przedstawione działania Zarządu w ostatnim czasie.

Skrót ze spotkania :

W ostatnim miesiącu Zarząd Stowarzyszenia prowadził rozmowy: ze Starostą Wilkońskim, Panią Vice Burmistrz Pogonowską, Dyrektorem PCPR Nyczkowskim, Dyrektorem NOK p. Baran, Dyrektorem OSIR Łozińskim, koordynatorem sportu Radwanem, Spółdzielnią Mieszkaniową – Prezesem Funką, Radnymi Gminy Nowy Tomyśl ( Andryszczyk, Antuszewski,Polański), Dyrektorami Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych ( Szkoły Podst. Nr 1 z-ca Siwiński, Zespołu Szkół nr 2 Staszica – Frański, Szkoły Podstawowej Nr 3 – Stachecki) oraz p. Dyrektor OPS – Michałowicz oraz Przedstawicielami Instytucji i organizacji mogących współpracować z naszym Stowarzyszeniem jak również z posłem  Jakubem Rutnickim.

Ustalenia wynikłe z tych rozmów to m.in.:
1. OSIR – 15.12.2019 g.12:00 sala Szkoły Podstawowej Nr3 w Nowym Tomyślu (byłe Gimnazjum)–Mikołajkowe zabawy ruchowe dla naszych dzieci, sprawdzenie ich umiejętności fizycznych oraz miła atmosfera i upominki dla naszych „Dzieciaków”. Zaproponowany upominek to worek lniany z naszym logo , do tego cukierki dla dzieci oraz spotkanie przy kawie dla członków naszego Stowarzyszenia.
2. Powiat Nowotomyski wraz z PCPR i naszym Stowarzyszeniem – 10.05.2020 r. organizacja festynu z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją osób Niepełnosprawnych – przemarsz ulicami, koncert, grochówka, placki, zamek dmuchany itp. – integracja z naszym lokalnym społeczeństwem
3. Piknik naszego Stowarzyszenia – proponowany termin 23.05.2020 r. Wigwam Przyłęk
4. OSIR – 27.06.2020 r. impreza Stadion – mecz charytatywny na rzecz naszego Stowarzyszenia
5. Składki członkowskie rozliczenie – rozliczenie.
6.  Ustalone zostały spotkania cykliczne dla naszych członków (ponieważ ¾ osób z naszego Stowarzyszenia pasuje godz. dopołudniowa ) wybrany termin to :
1 ŚRODA m-ca godz. 11:00 NOK – będzie to czas na lepsze poznanie się, wypicie kawy i spędzenia czasu w miłym towarzystwie .
7.Trwają rozmowy w celu ustalenia terminu spotkania z prawnikiem w sprawie ubezwłasnowolnienia – jak tylko zostanie termin wyznaczony poinformuję o tym Państwa na grupie, żeby można było zapisać osoby chętne do uczestniczenia w tym spotkaniu.
8. Ustalono termin WALNEGO ZEBRANIA- obecność obowiązkowa – na 14.11.2019 r. g. 17:00 NOK. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć proszę o kontakt z Zarządem. Jest to termin z dużym wyprzedzeniem, dlatego liczymy na poważne podejście do sprawy i pojawienie się na Zebraniu.
9.Została poddana propozycja kółka muzycznego dla dzieci – osoby chętne proszę o kontakt.
10. W trakcie rozmów zostaliśmy poinformowani o tym, że ma powstać Spółdzielnia socjalna ( propozycja – wyrób mydła, świeczek lub podobne). Mają w niej zostać zatrudnione osoby dorosłe niepełnosprawne, które mogą wykonać takie proste prace. Na ten moment wymagane min. to 5 osób. Jest super propozycja i mamy nadzieję, że utrzyma się na rynku.
11.Poruszony został też temat sesji zdjęciowej dla naszych dzieci – jednakże zgłosiło się na nią 48 osób i dla jednego fotografa byłby to czasochłonny projekt. Podjęliśmy rozmowy z innym fotografem, który wyraził chęć przystąpienia do tego projektu. Będzie to omawiane na Walnym Zebraniu wraz z ostatecznym potwierdzenie chęci udziału w nim.
12. Osoby chętne w uczestniczeniu w koncercie charytatywnym „ABBA dla Roberta” -męża p. Justyny Korbanek, która 10 lat organizowała koncerty charytatywne dla osób ze szkoły podstawowej Nr1, w dniu – 7.11.2019 (czwartek) g.19 proszę o informację .