W czwartek 14.11.2019 r.  o g.17:00 w NOK-u odbyło się 4 Walne Zebranie. Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia przyjęli zmiany do Regulaminu Stowarzyszenia Uchwałą Nr10/2019 oraz Rozporządzenie Nr 2/2019 r. ( uchwałą nr 11/2019).
Następnie członkowie stowarzyszenia podpisali klauzulę informacyjną RODO i zmiany aktualizacyjne do deklaracji członkowskich.
Każdy z członków mógł zapoznać się z rozliczeniem składek członkowskich. Został również omówiony problem kontaktu wszystkich członków – zaproponowano zamiast grupy prywatnej na Messengerze – prywatną grupę na Facebook-u, która została złożona również w tym dniu i uzupełniona o tematy poruszane na Walnym Zebraniu.

Ustalono również, że zgodnie z Regulaminem Nr 1/2019 naszego Stowarzyszenia:

– przy organizacji imprez odpłatnych oraz paczek – Stowarzyszenie bierze pod uwagę na jednego członka Stowarzyszenia- jedną osobę niepełnosprawną. W przypadku większej ilości chętnych osób do uczestniczenia lub dodatkowych paczek – istnieje taka możliwość po zgłoszeniu tych osób i dokonaniu dodatkowej odpłatności wyliczonej za jedną osobę.

Nastąpiła zmiana dnia spotkań cyklicznych Stowarzyszenia na 1 czwartek miesiąca , żeby mogły uczestniczyć również osoby pracujące zmiana dotyczyła również godzin – co drugi miesiąc – raz g.11:00, raz g. 16:30.
Przekazana została prośba Zarządu, żeby osoby zgłoszone na liście informowały o nieobecności na zgłoszone wyjścia lub spotkania.
Do potwierdzenia zostały przekazane listy :

  1. Wyjście na kręgle – 24.11.2019 r. – potwierdzenie listy osób + wpłata dod.dzieci
  2. Wigilijna Przygoda Pana Mikołaja – 4.12.2019 r. NOK g.17:00 – lista osób + wpłata
  3. SP3 – 15.12.2019 g.12 Mikołajkowe zabawy ruchowe, spotkanie Mikołajkowe-upominki – placki/propozycja
  4. Poczuj magiczny czas świąt – 27.11.2019 g.16:00 ul. Poznańska – kolędowanie
  5. Zajęcia NOK- arteterapia ( w tym zajęcia muzyczne)- pierwsze zajęcia bezpłatne 14.12.2019 r. (sobota) 11:00 – 12:30. Następne zajęcia odpłatne 10,00 zł za godzinę od osoby.
  6. Sesja zdjęciowa – potwierdzenie listy osób
  7. Propozycja pogadanki z seksuologiem odpłatna – decyzja Stowarzyszenia do namysłu – termin do Walnego Zebrania 8.01.2020 r.

Dziękujemy tym, którzy tak licznie przybyli na Walne Zebranie i liczymy na dalszą owocną pracę członków naszego Stowarzyszenia.