W dniu 30.01.2020 r. Zarząd naszego Stowarzyszenia złożył pisma do Burmistrza  Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, Przewodniczącego Rady Miejskiej w N.Tomyślu Marka Ratajczaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Adama Polańskiego, Przewodniczącego Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego Mateusza Jandy oraz Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Drogowego Tomasza Słupińskiego.

Do naszych pism dołączyło się również Stowarzyszenie „Rodzinka”, którego działania również dotyczą osób niepełnosprawnych za co bardzo dziękujemy. Nasze stowarzyszenia mają ten sam cel i cieszymy się, że możemy razem działać w naszym środowisku lokalnym.

Poniżej można zapoznać się z treścią pism.