W dniu 12.02.2020 roku Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z radnym Tomaszem Antuszewskim. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie lokalnym oraz możliwości ich integracji. Dziękujemy za poświęcony nam czas.