W dniu 05.03.2020 roku odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Frekwencja dopisała. Najważniejszym tematem Walnego Zebrania była zatwierdzenie Uchwałą Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Zostały również poruszone bieżące tematy. To dopiero rok działalności naszego Stowarzyszenia, ale mamy nadzieję, że kolejny będzie jeszcze bardziej owocny w działania. Dziękujemy za tak liczne przybycie.