Dzień 05.02.2020 r. był dniem spotkań dla naszego Zarządu. Poza spotkaniem z Przewodniczącym Rady Miejskiej p. M.Ratajczakiem – odbyliśmy również rozmowę z radnym Tomaszem Wlekłym.

Sympatyczny młody człowiek, który pracuje na co dzień z osobami niepełnosprawnymi jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu.Tematy dotyczyły powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej, funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i ich potrzeb. Pan Tomek rozumie osoby niepełnosprawne i wyraził chęć pomocy ze swojej strony, za co jesteśmy wdzięczni. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości i dziękujemy za poświęcony nam czas 🙂